19 marca 2017

30:00

Każdy oddech jest obecnością Boga Każdy oddech jest obecnością Boga

19 marca 2017

29:30

Medytacja w obrazach o modlitwie „Ojcze nasz“ Medytacja w obrazach o modlitwie „Ojcze nasz“

19 marca 2017

27:59

Zbuduj most do Chrystusa Zbuduj most do Chrystusa

19 marca 2017

24:00

Chrystus uzdrawia „Krople życia" Chrystus uzdrawia „Krople życia"